2019

Xin mời click vào link dưới đây để theo dỏi các buổi học tại chi bộ

Phụng Sự Chân Lý năm 2019:

Buổi học tháng 1-2019 (Mục đích 1 của Hội Thông Thiên Học)

Buổi học tháng 2-2019

Buổi học tháng 3-2019

Buổi học tháng 4-2019

Buổi học tháng 5-2019

Buổi học tháng 6-2019

Buổi học tháng 7-2019

Buổi học tháng 8-2019

Buổi học tháng 9-2019

Buổi học tháng 10-2019

Buổi học tháng 11-2019

Buổi học tháng 12-2019

Chi Bộ PHỤNG SỰ CHÂN LÝ

Nonprofit Organization, CCN# 3579136

Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế Giới

Thân mến,
Hiệp Tô
Tel: 714-462-1696
Web1: http://www.theosophical.org
Web2: http://thongthienhocvn.theosophical.org
facebook: Minh Triet Thieng Lieng