Sách để tham khảo

      Sách để tham khảo:

 1. Dưới Chân Thầy
 2. Minh Triết Thiêng Liêng ( bài học khởi đầu).
 3. Giảng lý dưới chân Thầy.1
 4. Giảng lý dưới chân Thầy.2
 5. Chân Sư và Thánh Đạo.
 6. Cách tu hành
 7. Thông Thiên Học khái lược.
 8. Quyền Năng Tư Tưỡng.
 9. Đời Sống Huyền Bí của con người
 10. Người Phụng Sự 
 11. Con đường của người đệ tử
 12. Bí quyết của  nhân sinh 
 13. Cõi Trung giới
 14. Cõi trời chân phúc
 15. Ánh Sáng trên đường đạo
 16. Tiếng nói vô thinh.
 17. Giảng lý tiếng nói vô thinh.1
 18. Giảng lý tiếng nói vô thinh.2
 19. Chìa khóa Thông Thiên Học.1
 20. Chìa khóa Thông Thiên Học.2
 21. Minh Triết cỗ truyền.1
 22. Minh Triết cỗ truyền.2
 23. Trước thềm thánh điện.
 24. Học cơ tiến hóa theo khoa Minh Triết Thiêng Liêng.
 25. Những vị phò trợ vô hình
 26. Luân Hồi
 27. Nhân quả.
 28. Nhãn thông
 29. Mới học tham thiền
 30. Tự giác nhi giác tha.
 31. Cùng ai đau khổ
 32. Tại sao phải ăn chay.
 33. Đời Sống Tinh Thần.
 34. Con Người và Các Thể.

Còn rất nhiều quyển sách của Thông Thiên Học được dịch lại tiếng Việt có ở website www.phungsutheosophia.org hay là www.thongthienhoc.com for English readers: H.S. Olcott Library: http://www.theosophical.org/library

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *