T/T- Cùng Nhau Học Hỏi

CÙNG NHAU HỌC HỎI  v.s.c.2013

                          Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi

                                    Tại Houston Texas

    Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế giới
                           Thông báo
 
Buổi học tháng Sáu sẽ được tổ chức tại nhà Văn- Liên vào ngày Chúa Nhật 25 tây tháng 6. 
Trước buổi học sẽ có buổi ăn trưa ( 10:30 đến 11:45) và chương trình học sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa.

Mọi đóng góp ẩm thực xin liên lạc Thím Tuấn: 281 235 8030 trước này thứ bảy 24 tháng 6

Chương trình học:

Phần 1: Những Nấc Thang Vàng t/t

          Một lòng can  đảm biện hộ cho những ai bị đối sử bất công.

Phần 2:  Chân Sư Và Thánh Đạo      C.W Leadbeater

         Chương I:  Sự hiện diện của các Chân Sư (Từ trang 3 đến trang 15)    

Kính mời tất cả hội viên & cảm tình viên hội TTH tham dự đông đủ.