T/T- Cùng Nhau Học Hỏi

CÙNG NHAU HỌC HỎI  v.s.c.2013

                          Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi

                                    Tại Houston Texas

            Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế giới

                                                    THÔNG BÁO

Buổi học tháng 5 sẽ được tổ chức  vào ngày Chúa Nhật 20 tây tháng 5. 

Trước buổi học sẽ có buổi ăn trưa ( 10:30 đến 11:45) 

 và chương trình học sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa.

Chương trình học:

                     Phần 1: Lễ Wesak ( lễ Đức Phật hiện)

      Phần 2:  Chân Sư Và Thánh Đạo      C.W Leadbeater

Chương 8:  Cuộc Điểm Đạo thứ nhì và thứ ba

                          mời nghe:    CHƯƠNG 8

Kính mong anh chị em chuẩn bị những câu hỏi và góp ý

cho buổi học đạt nhiều kết quả.

                                               *******

Kính mời tất cả hội viên & cảm tình viên hội TTH tham dự đông đủ. 

Nguyện cầu Bình an cho tất cả

Văn Lý