T/T- Cùng Nhau Học Hỏi

CÙNG NHAU HỌC HỎI  v.s.c.2013

                          Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi

                                    Tại Houston Texas

            Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế giới

                                                    THÔNG BÁO

Buổi học tháng 2 sẽ được tổ chức  vào ngày Chúa Nhật 25 tây tháng 2. 

Trước buổi học sẽ có buổi ăn trưa ( 10:30 đến 11:45 mừng buổi học tân niên)

 và chương trình học sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa.

Chương trình học:

                     Phần 1: Ôn lại  Hạnh Kiểm Tốt t/t

       Đức tính thứ ba trong quyển “Dưới Chân Thầy”

Phần 2:  Chân Sư Và Thánh Đạo      C.W Leadbeater

Chương 5: Thời kỳ nhập môn

                          mời nghe:    CHƯƠNG V

Kính mong anh chị em chuẩn bị những câu hỏi và góp ý

cho buổi học đạt nhiều kết quả.

                                               *******

Kính mời tất cả hội viên & cảm tình viên hội TTH tham dự đông đủ. 

Trước thềm năm mới, Kính chúc anh chị em và gia quyến  an bình , hạnh phúc, Thân tâm an lạc và luôn tinh tấn trên đường tu học Minh Triết.

Nguyện cầu Bình an cho tất cả

Văn Lý