T/T- Cùng Nhau Học Hỏi

CÙNG NHAU HỌC HỎI  v.s.c.2013

                          Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi

                                    Tại Houston Texas

                   Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế giới

                                                      THÔNG BÁO

Buổi học tháng 10 sẽ được tổ chức  vào ngày Chúa Nhật 18 tây tháng 11.

Trước buổi học sẽ có buổi ăn trưa ( 10:30 đến 11:45)

và chương trình học sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa.

Chương trình học:

Phần 1: Lễ tạ ơn

Phần 2:  Chân Sư Và Thánh Đạo      C.W Leadbeater

Chương 13:  Ba Ngôi và những hìng tam giác

Quyễn 2 (Từ trang 121 đến trang 137)

mời nghe:    CHƯƠNG 13

Xin anh chị em chuẩn bị những câu hỏi và góp ý cho buổi học đạt nhiều kết quả.

Kính mời tất cả hội viên & cảm tình viên hội TTH tham dự đông đủ.

Nguyện cầu Bình an cho tất cả

Văn Lý