T/T- Cùng Nhau Học Hỏi

CÙNG NHAU HỌC HỎI  v.s.c.2013

                          Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi

                                    Tại Houston Texas

                   Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế giới

                                                      THÔNG BÁO

Buổi học tháng 8 sẽ được tổ chức  vào ngày Chúa Nhật 19 tây tháng 8.

Trước buổi học sẽ có buổi ăn trưa ( 10:30 đến 11:45)

và chương trình học sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa.

Chương trình học:

Phần 1: Thiền chữa bệnh

                                     Mời xem: Healing Meditation ( T.O.S) 

Phần 2:  Chân Sư Và Thánh Đạo      C.W Leadbeater

Chương 10:  Những Cuộc Điểm Đạo cao hơn

Quyễn 2 (Từ trang 47 đến trang 67)

mời nghe:    CHƯƠNG 10

Xin anh chị em chuẩn bị những câu hỏi và góp ý cho buổi học đạt nhiều kết quả.

Kính mời tất cả hội viên & cảm tình viên hội TTH tham dự đông đủ.

Nguyện cầu Bình an cho tất cả

Văn Lý