T/T- Cùng Nhau Học Hỏi

CÙNG NHAU HỌC HỎI  v.s.c.2013

                          Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi

                                    Tại Houston Texas

    Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế giới

                                      THÔNG BÁO

Buổi học tháng Tám sẽ được tổ chức  vào ngày Chúa Nhật 24 tây tháng 9. 

chương trình học sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa.

Chương trình học:

Phần 1: Ôn lại Tính Phân Biện

       Đức tính đầu tiên trong quyễn “Dưới Chân Thầy”

Phần 2:  Chân Sư Và Thánh Đạo      C.W Leadbeater

             Chương II :  Các vị Chân Sư và Sinh hoạt của các Ngài

                                       (Từ trang 26 đến trang 39) 

mời nghe:  Phần đầu của chương II

Xin lưu ý:  sau buổi học từ 2 đến 3 giờ chiều sẽ có lớp học 

Thiếu Lâm Nội Gia Quyền

do Huynh Dương Hoàng Tuấn hướng dẩn. 

Kính mời tất cả hội viên & cảm tình viên hội TTH tham dự đông đủ.