T/T- Cùng Nhau Học Hỏi

CÙNG NHAU HỌC HỎI  v.s.c.2013

                          Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi

                                    Tại Houston Texas

            Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế giới

                                                    THÔNG BÁO

Buổi học tháng 12 sẽ được tổ chức  vào ngày Chúa Nhật 31 tây tháng 12. 

Trước buổi học sẽ có buổi ăn trưa ( 10:30 đến 11:45)

 và chương trình học sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa.

Chương trình học:

                     Phần 1: Ôn lại  Hạnh Kiểm Tốt

       Đức tính thứ ba trong quyển “Dưới Chân Thầy”

Phần 2:  Chân Sư Và Thánh Đạo      C.W Leadbeater

Vì bài học hữu ích , rất quan trọng cho người tầm Đạo và sự đề nghị của vài Huynh Tỷ.

Chúng ta sẽ học lại

             Chương III :  Con đường đưa đến Chân Sư

                          (Từ trang 55 đến trang 78) 

                          mời nghe:    CHƯƠNG III

Kính mong anh chị em chuẩn bị những câu hỏi và góp ý

cho buổi học đạt nhiều kết quả.

                                               *******

Xin lưu ý:  sau buổi học từ 2 đến 3 giờ chiều sẽ có lớp học 

Thiếu Lâm Nội Gia Quyền

do Huynh Dương Hoàng Tuấn hướng dẫn

Kính mời tất cả hội viên & cảm tình viên hội TTH tham dự đông đủ. 

Nguyện cầu Bình an cho tất cả

Văn Lý