2018

Xin mời click vào link dưới đây để theo dỏi các buổi học tại chi bộ

Phụng Sự Chân Lý năm 2018:

Buổi học tháng  1 ( Tình yêu qua Luân hồi)

Buổi học tháng 2 (Hội Viên & Hội TTH)

Buổi học tháng 3 ( Đời sống huyền bí của con người)

Buổi học tháng 4 ( Trả Nghiệp)

Buổi học tháng 5 (Mục đích thứ 3 của hộ T.T.H)

Buổi học tháng 6 ( Thễ Trí)

Buổi học tháng 7 ( Cùng ai đau khổ)

Buổi học tháng 8 ( Những thành viên cõi Trung giới)

Chi Bộ PHỤNG SỰ CHÂN LÝ

Nonprofit Organization, CCN# 3579136

Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế Giới

Thân mến,
Hiệp Tô
Tel: 714-462-1696
Web1: http://www.theosophical.org
Web2: http://thongthienhocvn.theosophical.org
facebook: Minh Triet Thieng Lieng