Gia Nhập Hội

Gia Nhập Hội

Nếu bạn muốn gia nhập thành hội viên, xin vui bấm vào link của membership ở dưới đây:

http://www.theosophical.org/jointsa

Giá vô hội cho một năm như sao:

1 Người – $60

Sinh Viên Dưới 25 – $30

Gia Đình (2 Người 1 Địa Chỉ) – $96

Hội Viên Suốt Đời – $1500

Cảm ơn.