Liên Lạc

Mọi chi tiếc xin liên lạc:

Chi bộ “PHỤNG SỰ CHÂN LÝ” Garden Grove CA.

                    Hiệp Tô 741-462- 1696

              Email: hiep6647@yahoo.com

Nhóm “CÙNG NHAU HỌC HỎI” Houston TX.

                     Văn Lý 832-372-7802

           Email: vietthongthienhoc@gmail.com