2019

Xin mời click vào link dưới đây để theo dỏi các buổi học tại chi bộ

Phụng Sự Chân Lý năm 2019:

Buổi học tháng 1-2019 (Mục đích 1 của Hội Thông Thiên Học)

Buổi học tháng 2-2019 (Hạnh Khoan dung và vui vẻ).

Buổi học tháng 3-2019 (sự chết và sau khi chết)

Buổi học tháng 4-2019 ( Hồn Khóm)

Buổi học tháng 5-2019 ( Đời sống tinh thần trong cuộc sống hằng ngày)

Buổi học tháng 6-2019 ( ăn chay)

Buổi học tháng 7-2019 (Những nấc thang vàng)

Buổi học tháng 8-2019

Buổi học tháng 9-2019

Buổi học tháng 10-2019

Buổi học tháng 11-2019

Nonprofit Organization, CCN# 3579136

Chi Bộ PHỤNG SỰ CHÂN LÝ

Buổi học tháng 12-2019

Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế Giới

Thân mến,
Hiệp Tô
Tel: 714-462-1696
Web1: http://www.theosophical.org
Web2: http://thongthienhocvn.theosophical.org
facebook: Minh Triet Thieng Lieng