2020

Xin mời click vào link dưới đây để theo dỏi các buổi học tại chi bộ

Phụng Sự Chân Lý năm 2020:

Buổi học tháng Giêng: Đường Về

Buổi học tháng Hai: luân Hồi và nguyên tử trường tồn

Buổi học tháng Ba: Tạm ngưng vì Covid 19

Buổi học tháng Tư: Tạm ngưng vì Covid 19

Buổi học tháng Năm: Tạm ngưng vì Covid 19

Buổi học tháng Sáu: Tạm ngưng vì Covid 19

Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế Giới

Nonprofit Organization, CCN# 3579136

Chi Bộ PHỤNG SỰ CHÂN LÝ

Thân mến,
Hiệp Tô
Tel: 714-462-1696
Web1: http://www.theosophical.org
Web2: http://thongthienhocvn.theosophical.org
facebook: Minh Triet Thieng Lieng