Phụng Sự Chân Lý

PSCL P1000436

Xin mời click vào link nầy để theo dỏi các buổi học tại chi bộ

Phụng Sự Chân Lý:

Du học Đạo Viện Krotona 2012 tập 1

Du học Đạo Viện Krotona 2012 tập 2

Tháng 11- 2013 ( Cầu siêu , cầu an)

Vài hình ảnh sinh hoạt tại chi bộ.

                               Các buổi học năm 2014

                               Các buổi học năm 2015

                               Các buổi học năm 2016

                               Các buổi học năm 2017

                               Các buổi học năm 2018

Chi Bộ PHỤNG SỰ CHÂN LÝ

Nonprofit Organization, CCN# 3579136

Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế Giới

Thân mến,
Hiệp Tô
Tel: 714-462-1696
Web1: http://www.theosophical.org
Web2: http://thongthienhocvn.theosophical.org
facebook: Minh Triet Thieng Lieng