Phụng Sự Chân Lý

PSCL P1000436

Xin mời click vào link nầy để theo dỏi các buổi học tại chi bộ

Phụng Sự Chân Lý:

Du học Đạo Viện Krotona 2012 tập 1

Du học Đạo Viện Krotona 2012 tập 2

Tháng 11- 2013 ( Cầu siêu , cầu an)

Vài hình ảnh sinh hoạt tại chi bộ.

Xin xem video các buổi học Minh Triết Thiêng Liêng

Chi Bộ PHỤNG SỰ CHÂN LÝ

Nonprofit Organization, CCN# 3579136

Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế Giới

Thân mến,
Hiệp Tô
Tel: 714-462-1696
Web1: http://www.theosophical.org
Web2: http://thongthienhocvn.theosophical.org
facebook: Minh Triet Thieng Lieng