T/T- Cùng Nhau Học Hỏi

CÙNG NHAU HỌC HỎI  v.s.c.2013

                          Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi

                                    Tại Houston Texas

                  Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế giới

                                                THÔNG BÁO

Buổi học tháng 12 sẽ được tổ chức  vào ngày Chúa Nhật

29 tây tháng 12 năm 2019

Tại nhà Văn Liên

Trước buổi học sẽ có buổi tiệc Christmas và Newyear ( 10:00 đến 11:45)

 và chương trình học sẽ bắt đầu đúng 12 giờ trưa.

Chương trình học:              

Phần 1:  Psychic Laws, Forces, and Phenonmena ( Hiện tượng, sức mạnh và các qui luật về quyền năng vô hình) 

                                                                            Do Thy Lý Trình bài

                          Phần 2:    Giảng lý Dưới Chân Thầy 

                           Chương  8:  Hạnh Phân biện t/t

Xin anh chị em chuẩn bị những câu hỏi và góp ý cho buổi học đạt nhiều kết quả.

        Kính mời tất cả hội viên & cảm tình viên hội TTH tham dự đông đủ. 

Nguyện cầu Bình an cho tất cả

Văn Lý

Phone:(832- 372-7802)