T/T- Cùng Nhau Học Hỏi

CÙNG NHAU HỌC HỎI  v.s.c.2013

                          Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi

                                    Tại Houston Texas

                  Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế giới

                                                THÔNG BÁO

  Anh chị em thân mến

Theo yêu cầu của một số anh chị em và vì buổi học vừa qua chưa đầy đủ, 
Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi thân mời quí anh chị em tham gia buổi học on line trong cuối tuần nầy;
Chúa Nhật 26 tây tháng Tư 2020 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa
cũng cùng 1 đề tài:

 Luật Nhân Qủa và  những khía cạnh tốt của điều thiện, điều xấu ác trong khoa Minh Triết Thiêng Liêng
Time: Apr 26, 2020 10:00 AM Central Time (US and Canada)
Anh chị em click vào Link dưới đây để vào tham dự:
https://us02web.zoom.us/j/8948629651

Meeting ID: 894 862 9651