T/T- Cùng Nhau Học Hỏi

CÙNG NHAU HỌC HỎI  v.s.c.2013

                          Nhóm Cùng Nhau Học Hỏi

                                    Tại Houston Texas

                  Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế giới

                                                THÔNG BÁO

       Anh chị em thân mến, để tiếp tục học hỏi và cùng nhau trao dồi kiến thức Minh Triết Thiêng Liêng, Thông Thiên Học hải ngoại, nhóm Cùng Nhau Học Hỏi tại Houston Texas, xin thân mời Qúy ông bà, Cô Chú, anh chị em ở khắp mọi nơi tham gia các buổi học trên Zoom.

Điện thoại liêng lạc: Văn Lý 832-372-7802

                   Nguyện cầu Bình an cho tất cả

Hội Thông Thiên Học Việt Nam Trực thuộc Xứ Bộ  Hoa Kỳ

     Trân trọng thông báo và kính mời

Web1: http://www.theosophical.org/
Web2: http://houston.theosophical.org
Web3: http://thongthienhocvn.theosophical.org/
Facebook: Minh Triêt Thiêng Liêng