2017

Xin mời click vào link nầy để theo dỏi các buổi học tại chi bộ

Phụng Sự Chân Lý năm 2017:

Buổi học tháng  1-2017 ( Khoa tâm lý tinh thần)

Buồi học tháng 2-2017 ( Đức Khoan Dung)

Buổi học tháng 3-2017 ( Thiên Nhiên Huyền Bí)

Buổi học tháng 4-2017 ( NhấtTâm và Lòng tin)

Buổi học tháng 5-2017 ( Hồi giáo)

Buổi học tháng 6-2017 Luân Hồi ( Tái Sinh)

Chi Bộ PHỤNG SỰ CHÂN LÝ

Nonprofit Organization, CCN# 3579136

Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế Giới

Thân mến,
Hiệp Tô
Tel: 714-462-1696
Web1: http://www.theosophical.org
Web2: http://thongthienhocvn.theosophical.org
facebook: Minh Triet Thieng Lieng